Spørgsmål om maskinen

Hvorfor er apparatet utæt?

Leveluk SD501 PlatinumNår man skifter mellem vandfilteret og det lille citronsyrefyldte filter, der bruges ved den manuelle rensning, skal man huske at sikre, at de to små sorte O-ringe forbliver på filteret. Dette sikrer, at der altid er to O-ringe på filteret. O-ringene sikrer at filteret er tæt.

En anden faktor for utæthed er at sikre sig, at den store plastic fæstningsring, der holder filteret fast i apparatet, er låst korrekt. Dette sikres ved at holde filteret nede imens den drejes på plads mod højre.

Der er problemer med drikke-tuden?

Bemærker man, at vandet ikke løber frit fra drikke-tuden, skyldes det oftest, at én af slangerne er stoppede. Sørg for at slangerne ikke slår et knæk, da dette hindrer vandet i at flyde frit. Sørg ligeledes for jævnligt at teste Kangen Water® for dets pH værdi og se om vandet giver de bobler det skal.

Hvordan bruger jeg den hvide reset knap, som sidder oven for vandfilteret?

ResetLeveLuk apparatet har en mini computer der måler, hvor meget vand apparatet genererer. Efter ca. 6.000 liter vand, skal vandfilteret skiftes. Dette gør apparatet dig opmærksom på. Når det nye filter er sat i, trykker man på knappen, der sidder i forbindelse med vandfilteret bag ved lågen til venstre set forfra på apparatet. Hvis ikke man har et nyt vandfilter til rådighed med det samme, trykker man blot på den selvsamme knap. Dette forhindrer at alarmen høres hver gang du bruger maskinen. Hver gang du trykker på knappen starter computeren med at tælle til 6.000 liter, hvor der skiftes vandfilter igen.

Hvordan ved jeg om vandtryk og vandets temperatur har nogen indflydelse på at ionisere vandet?

Computeren gør opmærksom på, om vandtrykket er for højt eller lavt. Ligeledes lyder en alarm, hvis der passerer for varmt vand ind igennem apparatet. Kun koldt vand bør lukkes ind i maskinen, da vandfilterets kul ikke har godt af at blive opvarmet.

Hvor mange år er elektrolyse pladerne effektive?

VandLeveLuk apparatets elektrolyse plader er større og tykkere end noget andet ioniseringsapparat på markedet. Pladerne er lavet af den absolut højeste kvalitet af rent titanium og belagt med platin. Der er således ikke gået på kompromis med kvalitet og pladerne er totalt rustsikre. Den manuelle rensefunktion samt pladernes materiale, sikrer pladernes levetid på mindst 15-20 år. Elektrolyse pladerne er det fundamentale i ioniseringsprocessen, der sikrer dig 100 % effektivt Kangen Water® i hele maskinens levetid.

Hvad gør jeg, når jeg bemærker at mine vandbeholdere er belagte med en hvid hinde?

Leveluk SD501 PlatinumDet er ikke kun kalkaflejringer, den hvide hinde består af. Der er mange andre mineraler i denne hvide hinde. Disse aflejringer sker pga. ioniseringsprocessen i dit LeveLuk apparat. Elektrolyseprocessen gør, at mineraler aflejres på den negative side af elektrolyse pladerne. LeveLuk fjerner disse aflejringer ved at vende spændingen, der foretages i den automatiske rensefunktion. Andre gange falder disse aflejringer af helt af sig selv. De bliver således optaget i Kangen Water® og ses som aflejringer på siderne i din vandbeholder. Dette er der ikke noget problematisk i og da slet ikke farligt.

Aflejringerne kan fjernes med eddike eller ved genbrug den opsamlede vandmængde med citronsyre, når du har renset dit apparat manuelt. Lad citronsyrevandet ligge i emballagen eller beholderen i 2-15 timer, så er beholderen helt ren igen. Man kan også lade vandet løbe med Beauty Water pH 6 i 2-3 minutter for at minimere mængden af mineraler, der aflejres.

Hvordan renses apparatet?

MaskineLeveLuk apparatet renses på tre måder:

1. Den automatiske rensefunktion, der sker efter at apparatet er blevet brugt i sammenlagt 15 minutter. Dette giver apparatet besked på og vandet løber i ca. 20 sekunder til der bliver givet besked på at stoppe.

2. Den manuelle rensefunktion, hvor du selv renser med citronsyre. Dette gøres hver 10./14. dag afhængig af postevandets hårdhed i det område, hvor du bor.

3. Du kan dagligt bruge Beauty Water pH 6 funktionen i 30 sekunder, så pladerne bliver renset.

At rense dit LeveLuk apparat er en nødvendig funktion, for at maksimere elektrolyse pladernes levetid, og for at apparatet kan producere optimalt og effektivt ioniseret vand.

Hvilke reservedele findes der til LeveLuk?

Enagic sælger forskellige tilbehørsdele, for at optimere dit LeveLuk apparat, såsom længere slanger, der er produceret i et anti-bakterielt materiale og ekstra vandfiltre til at filtrere specifikke forureningskilder, f.eks. rust og urenheder samt pesticiderester. Dette ses især i forbindelse med private brøndboringer

Hvad er forskellen på LeveLuk´s elektrolyseceller og andre ioniseringsapparaters?

VandElektrolyse af vand kræver, at kvaliteten af elektrolyse pladerne er ekstrem høj. Størrelsen, tykkelsen og antallet af plader er afgørende for at opretholde holdbarheden og effektiviteten af vandet. Andre ioniseringsmaskiner på markedet bruger i stedet ”the double cross line method” (en billig måde at ionisere vand på), men denne metode forkorter apparatets levetid, og effekten af vandet daler hurtigt i løbet af få måneder.

LeveLuk apparatet har ud over den automatiske rensefunktion også en manuel rensefunktion, hvilket i allerhøjeste grad forlænger apparatets levetid betydeligt. Dette sikrer samtidigt, at du får den pH værdi du bestiller, og at antioxidant niveauet er meget højt og effektiv i hele apparatets levetid. Leveluk apparatets indbyggede minicomputer holder øje med, at elektrolyse pladerne er fri for aflejringer. Dette kan du ligeledes selv hjælpe med til, at holde nede, ved at producere Beauty Water pH 6 i ca. 3 minutter dagligt. Det kan eksempelvist være det første vand du kører igennem apparatet om morgenen.

Hvordan virker det automatiske rensesystem?

Vand dråbeLeveLuk er udstyret med en automatisk rense funktion. En mini computer er installeret i apparatet, der giver besked, når denne automat funktion starter. Lad da vandet løbe i ca. 30 sekunder. LeveLuk renser sig selv efter man har genereret Kangen Vand® i sammenlagt 15 minutter. Den automatiske rense funktion kan sættes i gang oftere, hvis afgangsvandets udmunding er placeret højere en apparatets niveau. Sørg derfor altid for, at mundingen på afgangsslangen er placeret i håndvasken i et lavere niveau end LeveLuk apparatet.

Vandmængden fra drikke-tuden synes reduceret. Hvad gør jeg?

Denne problemstilling kan forekomme, når ens postevand kommer fra en privat brøndboring. Det skyldes at det høje indhold af kalkmineraler i vandet aflejres i klumper, ved drikke-tudens udmunding. Hvis dette er tilfældet, tag da drikke-tuden af apparatet og fjern kalkaflejringen med en spids genstand.

Hvornår kan jeg bruge vand fra afgangsslangen?

VandNår LeveLuk producerer basisk Kangen Vand® pH 8,5-9,5 og Strong Alkaline Water pH 11,5 bliver dette vand ført ud gennem drikke-tuden. Det sker fordi, at drikke-tuden er sammenkoblet med apparatets negative elektrolyse plader, hvorimod afgangsvandet er sammenkoblet med apparatets positive elektrolyse plader. Derfor kommer det surt producerede vand ud af afgangsslangen.

LeveLuk apparatet er konstrueret sådan, at Beauty Water pH 6 kommer ud af drikke-tuden, samtidig med at der kommer Kangen Vand® pH 8 ud af afgangsslangen.
Man benytter sig af afgangsvandet, når man skal bruge Strong Acidic Water pH 2,5 (hvor der samtidig kommer Strong Alkaline Water pH 11,5 ud af drikke-tuden) og når man skal bruge Kangen Vand® pH 8.

Hvad er der så specielt ved LeveLuk´s Strong Acidic Water system?

Vaske hænderTraditionelt kunne Strong Acidic Water pH 2,5 kun produceres ved hjælp af store enheder til brug på hospitaler. Vi mente, at det ville være yderst gavnligt for folks hygiejne, hvis de kunne producere og anvende Strong Acidic Water i deres eget hjem. LeveLuk gør det muligt at producere forholdsvis store mængder af stærkt sure vand og Strong Alkaline Water pH 11,5 derhjemme. Overordnet er pH 2,5 desinficerende og overordnet er pH 11,5 fedtopløseligt.

Er der noget man skal være opmærksom på ved brug af LeveLuk i kolde egne?

Opmærksom påLeveLuk apparatet tåler ikke frost. Sørg for at aftapningsvandslangen er placeret på et lavere niveau end selve LeveLuk apparatet. Dette sikrer at apparatet bliver tømt for vand efter hvert brug og mindsker desuden risikoen ved frostskader i LeveLuk apparatet, hvis den står i et rum, hvor der til tider kan blive frostgrader.